zondag 27 mei 2018

Den Blauwvinger: Onderzoeken kwikvergiftiging onder binnenlandbewoners door regeringen op rij genegeerd

COLUMN: Zoveelste wetenschappelijk onderzoek bevestigt te hoog kwikgehalte in hoofdhaar bewoners van onder andere Kwakoegron

- DA'91 trekt nu, zeer verontrust, aan de bel – Belandt meest recente onderzoek ook weer in de regerings-lade?
- Regering mede schuldig aan gezondheidsproblemen bewoners binnenland door kwikvergiftiging


Het was de politieke partij DA'91 die afgelopen week de samenleving attendeerde op de resultaten van een – zoveelste – wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van kwikvergiftiging onder bewoners van een paar dorpen in het binnenland (Pusugrunu, Nieuw Jacobkondre, Kwakoegron, Pikin Saron en Brownsweg). 'De feiten liegen er niet om, mensen riskeren chronische of methylkwik vergiftiging door langdurige consumptie van vervuilde vis of absorptie van de stof via de huid en membranen. Dit is onacceptabel en een regelrechte bedreiging voor een belangrijk deel van onze Surinaamse samenleving. Een dergelijke situatie vereist een onmiddellijk handelen om erger te voorkomen en de gemeenschap te beschermen tegen gegarandeerde ziekte en dood door vergiftiging', aldus de partij.
Opmerkelijk

Het is opmerkelijk, dat het een politieke partij moet zijn die alarm slaat.

Het is opmerkelijk, dat niet de wetenschappers (waaronder bioloog Paul Ouboter, verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname) hun bevindingen via een persbericht bekend hebben gemaakt.
Het is opmerkelijk, dat de reactie van DA'91 niet heeft geleid tot reacties uit bijvoorbeeld politieke fracties in De Nationale Assemblee.

Maar, nog opmerkelijker is het treurige feit, dat het meest recente onderzoek oud nieuws is in een keurig nieuw op maat gesneden wetenschappelijk jasje....

(Bron foto: healthexchangenews.com)
Vanaf 1998 zijn er verschillende (ook internationale) onderzoeken gedaan naar kwikverontreiniging en –vergiftiging in Suriname. Jarenlang waren de autoriteiten – de regering – op de hoogte van het gebruik van kwik in de kleinschalige goudwinning en de risico’s van dat gebruik voor onder andere de volksgezondheid. Toch zijn vanuit de overheid nooit initiatieven ontplooid om officieel onderzoek te laten verrichten naar de aanwezigheid van kwik in de goudvelden en de gevolgen van het gebruik ervan. Ondertussen raakten en waren vooral inheemsen en marrons in het binnenland ziek geworden, omdat zij in aanraking waren gekomen met vooral door kwik verontreinigd kreek- en rivierwater en vis.

Regering kijkt andere kant op
Vele jaren heeft de regering ogenschijnlijk de andere kant uit gekeken en verzuimde welke actie dan ook te ondernemen om het gebruik van kwik in de kleinschalige sector werkelijk en effectief te reduceren of uit te bannen. Enkele onderzoeksresultaten over kwikvergiftiging werden door de overheid zelfs niet openbaar gemaakt.

Al in 1998 voerden Harold Pollack en anderen onderzoek uit naar de kwikcontaminatie in zowel Paramaribo als in besmette gebieden in het binnenland. Tijdens deze studie werden haar- en urinemonsters van arbeiders, zwangere vrouwen, vrouwen en kinderen genomen. Ook werden vismonsters (herbivoren en carnivoren) verzameld en gemeten op kwikconcentratie. Het onderzoek toonde aan, dat van de eenenzeventig onderzochte goudzoekers het merendeel een kwikconcentratie had die twee- tot viermaal hoger was dan de 10 ug/g (microgram) die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is vastgesteld. Kwikconcentraties van respectievelijk 24,34 tot en met 40,16 ug/g werden zelfs gevonden. Kinderen in de dorpen Drietabiki/Drietabbetje en Kwakoegron, maar ook zwangere vrouwen in Kwakoegron, hadden de hoogste kwikpercentages. Het gemiddelde bij de kinderen te Drietabiki/Drietabbetje en Kwakoegron was zelfs 1,9 tot 2,6 maal hoger dan de gemiddelde referentiewaarde voor een niet aan kwik blootgestelde populatie. Te Drietabiki/Drietabbetje, Kwakoegron en Stoelmanseiland werden de hoogste kwikconcentraties gevonden in een groep kinderen. Zo bleek uit het o¬nderzoek van Pollack en anderen dat te Drietabiki/Drietabbetje (11,6 ug/g), Stoelmanseiland (10,1 ug/g) en Kwakoegron (11,6 ug/g) bij een groep kinderen kwikconcentraties zijn gemeten die hoger lagen dan 10 ug/g.

Rapporten over kwikvergiftiging in Apetina en Kwakoegron (2007-2006)
Een van de meest in het oog springende, onthullende en in de publiciteit gekomen onderzoeken werd tussen 18 juni 2007 en 30 december 2010 uitgevoerd door de Amerikanen Daniel Peplow en Sarah Augustine van het Suriname Indigenous Health Fund (SIH Fund) en het College of the Environment van de University of Washington. Zij onderzochten, in samenwerking met de Stichting Wadeken Wasjibon Maria (SWWM), de ruim driehonderd Wayana’s van het dorp Apetina, in het zuiden van Suriname.

Alle onderzochte personen hadden een veel te grote hoeveelheid kwik in het lichaam. Die hoeveelheid mag volgens internationale standaarden maximaal één microgram zijn, maar bij een meisje van slechts zes jaar werd een hoeveelheid van maar liefst 33,8 microgram gemeten. Het jongste kind dat kwikvergiftiging bleek te hebben opgelopen was nog maar één jaar: het kwikgehalte in het lichaam bedroeg 5,6 microgram. Bij een kritische dosis van kwikvergiftiging in het lichaam kunnen bij tien procent van alle geboorten neurologische afwijkingen optreden.
Drie jaren eerder hadden onderzoekers van de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo een soortgelijk onderzoek te Apetina verricht en ook toen werd een extreme kwikvergiftiging geconstateerd. De resultaten van het onderzoek zijn echter – om onduidelijke redenen - nooit openbaar gemaakt. Mogelijk waren de uitkomsten dusdanig schokkend, dat de overheid die liever niet bekend maakte.


Geen reactie autoriteiten
Nu is het weer stil gebleven bij verantwoordelijke instanties. Geen reactie van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, geen reactie van het ministerie van Volksgezondheid, geen reactie van het zogenoemd Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), geen reactie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG).

'Ver-van-m'n-bed-show'....
Verantwoordelijke autoriteiten lijken de gevolgen van kwikgebruik op de goudvelden voor de binnenlandbewoners nog steeds -  ondanks diverse alarmerende wetenschappelijke onderzoeken/rapporten - te negeren en dat is zeer kwalijk. De gezondheid van de bewoners is voor de autoriteiten kennelijk een 'ver-van-m'n-bed-show'....

Klik hier voor meer informatie over onderzoeken naar kwikvergiftiging onder binnenlandbewoners. 

Lees ook dit rapport uit 1997!Hoogachtend,
Den Blauwvinger,
27 mei 2018
Paramaribo - Suriname 

donderdag 24 mei 2018

Nieuw onderzoek kwikvergiftiging onder binnenlandbewoners - Oud nieuws in nieuw jasje

Zoveelste onderzoek legt risico's van kwik voor binnenlandbewoners blootDA'91: Kwikvergiftiging doodvonnis binnenlandse bevolking 


Recentelijk blijkt uit een - zoveelste - onderzoek gepubliceerd in de International Journal of Environmental Research and Public Health, dat kwikvergiftiging in het binnenland en de lokale bevolking schrikbarende vormen heeft aangenomen. Het gaat om dorpen zoals Poesoegroenoe, Njoeng Jacobkondre en Kwakoegron, evenals Pikin Saron en Brownsweg.

Kwik residu werd gevonden in het haar en schattingen van het kwikgehalte in het bloed, werden aan de hand hiervan gemaakt, brengt DA'91 vandaag, donderdag 24 mei 2018, onder de aandacht.

De politieke organisatie zegt zeer verontrust te zijn over deze ontwikkeling. De mate waarin en hoe deze vergiftiging plaatsvindt, presenteert een toekomstbeeld waarin de gezondheid van de gemeenschap langzaam maar zeker volledig vernietigd zal worden. 'Het is alom bekend dat de kleinschalige goudwinningsactiviteiten in ons binnenland een enorme bijdrage leveren aan de kwikvervuiling en vergiftiging van het milieu.''Wat wij ons echter afvragen is wat heeft de goudordening waar zoveel geld in is gestoken, gedaan. Ondanks de ordening van de goudsector werd ingesteld, is er toch een toename aan criminaliteit, smokkel, en geweld; en seksueel overdraagbare ziektes (onder meer door de bloeiende sekswerk industrie); watervervuiling; kwikvergiftiging; en de degradatie van het bosecosysteem.'

De feiten liegen er niet om, mensen riskeren chronische of methylkwik vergiftiging door langdurige consumptie van vervuilde vis of absorptie van de stof via de huid en membranen.Chronische kwikvervuiling tast het centrale zenuwstelsel aan en kan Minamata ziektes veroorzaken, stelt DA'91.

Vanwege het feit, dat de bevolking voor haar eiwitvoorziening in de kwetsbare gebieden in hoge mate afhankelijk is van de daar aanwezige vis, is het aannemelijk dat de kwikvergiftiging hoofdzakelijk van die bron komt. De totale bevolking, in het bijzonder vrouwen die mogelijk zwanger kunnen worden of zwangere vrouwen hebben het hoogste risico op kwikvergiftiging. De hoogte van de kwikvergiftiging heeft al het niveau bereikt waarop de kans voor kinderen met neurologische gebreken, groot is.

'Dit is onacceptabel en een regelrechte bedreiging voor een belangrijk deel van onze Surinaamse samenleving. Een dergelijke situatie vereist een onmiddellijk handelen om erger te voorkomen en de gemeenschap te beschermen tegen gegarandeerde ziekte en dood door vergiftiging.'

Er zijn volgens DA'91 drastische maatregelen in deze noodzakelijk, waaronder:
- een verbod op consumptie van de vis uit de genoemde gebieden.
- Een acute gestructureerde voorlichting voor de samenlevingen in de kwetsbare gebieden en in het bijzonder, moeders en toekomstige moeders om zeker geen vis uit het gebied te eten.
- Onmiddellijk een halt toe te roepen aan de rampzalige sociale en ecologische ravage als gevolg van de ongecontroleerde goudwinning.

Dit vereist dat De Nationale Assemblee gelijk ertoe overgaat om de noodzakelijke organieke wetten aan te nemen in het kader van het Minamata Verdrag. De schade die kwikvergiftiging toebrengt is onomkeerbaar en er is geen enkel excuus om deze situatie zo voort te laten gaan, benadrukt DA'91.

Ter informatie:
Al in 2005 is onderzoek gedaan in Kwakoegron en toen bleek al, dat bewoners een te hoog kwikgehalte in het lichaam hadden, maar met de resultaten van dat onderzoek is nooit iets gedaan..... en tot de dag van vandaag vindt kwik zijn weg via de Sarmaccarivier naar de bevolking.

Lees ook dit:(Suriname Mirror/Starnieuws/Issuu-Suriname Mirror)

woensdag 16 mei 2018

Celstraf van 12 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk, voor illegale goudwinning op terrein IAmGold

Goudzoeker verzamelde goudhoudende ertsblokken bij de Majo-pit van IAmGold


Goudzoeker J.V. is door de Kantonrechter veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht en een proeftijd van 3 jaar. Naast deze straf kreeg hij ook nog een boete van Srd 1.000 opgelegd, bij niet-betaling te vervangen door 3 weken hechtenis. De uitspraak is conform de eis van de Officier van Justitie, aldus vandaag, woensdag 16 mei 2018, het Dagblad Suriname. 

De man wordt verweten, dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan illegale goudwinning op het terrein van IAmGold. Hij was samen met zijn, voortvluchtige, companen bezig goudhoudende ertsblokken te verzamelen bij de Majo-pit van IAmGold. De mane had een zak met het erts bij zich. Hij werd betrapt door de beveiliging van het bedrijf.

Volgens een getuige, politieman, had de goudzoeker verklaard reeds drie keer zich schuldig te hebben gemaakt aan dit strafbaar feit. Hij werd door iemand van Nieuw Koffiekamp benaderd om het goudhoudend erts te gaan rapen. De anderen waren bij het zien van de security van het bedrijf weggerend en deze verdachte werd aangehouden.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de strafeis rekening gehouden met de persoon van de verdachte. Hij geeft het feit volmondig toe. Maar, hij had bij de rechter-commissaris verklaard dat hij een boswandeling maakte toen hij werd aangehouden.

'De voorbereidingen en explosie zorgen voor groot gevaar. Bij de ontploffing vliegen de gesteenten in het rond en mensen in de buurt kunnen geraakt worden. De illegale goudzoekers houden geen rekening met hun eigen veiligheid', merkte het OM op. Ook gaan er steeds grote vrachtwagens langs en er kunnen gemakkelijk ongelukken gebeuren. Vanwege de grootte van de trucks hebben de chauffeurs niet altijd een goed overzicht op de weg en kan iemand gemakkelijk onder de banden terechtkomen. De banden zijn hoger dan de lengte van een mens.

Omdat de man het eens was met de eis, heeft de rechter hem conform veroordeeld. Hij moet nog 5 maanden zitten en indien hij de boete niet betaalt, nog 3 weken extra.

dinsdag 1 mei 2018

Minister Dodson onaangenaam verrast door beweringen bond bij GMD - 'Het is stemmingmakerij'

'Ik daag C-47 uit om een naam van een loyalist te noemen, ik schenk mijn maandsalaris aan C-47 indien ze dit hard kan maken'

 
Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) is onaangenaam verrast met beweringen van de bond bij de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD). 'Deze kloppen niet', zegt de bewindsman vandaag, dinsdag 1 mei 2018, op Starnieuws. 

Het is volgens hem stemmingmakerij dat het mensen die op posten worden geplaatst ontbreekt aan ervaring om het werk naar behoren te kunnen doen. Ook zouden volgens het C-47 bulletin deskundigen bij de GMD plaats moeten maken voor loyalisten.

'Ik daag de mensen uit om een naam van die persoon te noemen. Ik schenk mijn maand salaris aan C-47 indien ze dit hard kan maken', stelt de minister.

Het is volgens de bewindvoerder onjuist dat er frequent mutaties zijn naar NH. 'De GMD staat niet los van NH en is een integraal deel van het ministerie. Het is geen dependance of buitenbeentje dus verplaatsen naar een andere afdeling of een andere sectie van NH binnen dezelfde taakstelling is geen probleem', stelt Dodson.

De bewindsman ontkent, dat de procedure van overplaatsing niet via een beschikking wordt afgewikkeld. 'Het ministerie van NH gaat thans als proef ministerie door het traject op weg naar een excellente overheid, waarbij wij in gemeenschappelijk overleg het personeel hebben aangegeven dat wij de diverse onderdelen zullen herstructureren en zaken anders zullen doen. Dit zal betekenen dat mensen uit hun comfortzone gehaald zullen worden en dat er meer inzet op de werkvloer verwacht wordt. Bij elke verandering in de organisatie worden de mensen conform de procedures opgeroepen voor een gesprek waarbij de verandering besproken wordt. De veranderingen zijn vaak horizontaal waarbij samen met de afdeling interne controle de processen opnieuw beschreven en veranderd worden. Dit gebeurt integraal bij NH dus ook bij de GMD.'

De minister zegt dat hij, vooral gezien zijn affiniteit met de vakbeweging, nooit werknemers waar dan ook, het recht zal ontnemen of verhinderen zich te bundelen en te verenigen. 'Blijkbaar is C-47 misleid en heeft men in zijn enthousiasme verzuimd de beweringen na te trekken waardoor deze uitspraken gedaan zijn of in het bulletin zijn opgenomen, hetgeen ik betreur.'

maandag 30 april 2018

Bond bij Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) gereanimeerd

Vakbonds-nieuwkomer Wayne Telgt geeft leiding aan het voorlopige bestuur

Deskundigen bij de GMD moeten plaats maken voor loyalisten


De bond bij de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) is geheractiveerd. Wayne Telgt, die zijn intrede doet in de vakbeweging, geeft leiding aan het voorlopige bestuur. Dit bestuur moet volgens het personeel op zeer korte termijn zorgen voor de herinschrijving van leden en zal tevens verkiezingen moeten organiseren. Het voorlopige bestuur bestaat verder uit Clifton Acton (ondervoorzitter), Marcia Clumper (secretaris), Santusha Jozefzoon (penningmeester) en Vincent Cairo (commissaris). Robby Naarendorp van C-47 is als adviseur aangesteld. 

Volgens de vakorganisatie heeft het personeel ervaren, dat bij het ontbreken van een vertegenwoordiging van de werknemers, het overgeleverd is aan willekeur. Werkers worden frequent geconfronteerd met mutaties naar het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Daarbij wordt niet eens de procedure van overplaatsing middels een beschikking gevolgd.

Voorts blijkt, dat deskundigen bij de GMD plaats moeten maken voor loyalisten. Het ontbreekt die mensen aan ervaring om het werk naar behoren te kunnen doen, meldt het C-47 bulletin, aldus vandaag, maandag 30 april 2018, Starnieuws.

Het personeel vreest het ergste voor de revenuen van Surinames natuurlijke hulpbronnen. Gesteld wordt dat de GMD een bijzonder belangrijke dienst voor het land is, waardoor niet op deze manier ermee moet worden omgesprongen.

 De vakbond wil via dialoog werken naar een gezonde werksfeer. Ook zullen er voorstellen gedaan worden die moeten leiden tot verbetering van de werksituatie en de bejegening van de werknemers vanuit de leiding. Het bondsbestuur zal op korte termijn de dienstleiding vragen om ontvangen te worden voor een kennismaking en zal van die gelegenheid gebruik maken enkele aandachtspunten bespreekbaar te maken.

donderdag 26 april 2018

Goudzoekers Kabalebo en leiding dorpen nog lijnrecht tegenover elkaar

Districtscommissaris en dorpskapiteins tegen goudwinning uit vrees voor schade milieu en kwikvervuiling rivieren

- Belangengroep: 'We willen kwikvrij mijnen, omdat we niet van plan zijn om ons eigen gebied te vernietigen'
- 'Het zijn juist de dorpsbesturen die voor spanningen zorgen, omdat ze niet de juiste informatie geven'


De belangengroep van Kabalebo in West-Suriname die in het gebied goud wil delven, is ondanks het verzet van de autoriteiten niet van plan haar voornemen op te geven. Districtscommissaris Theresia Cirino en kapiteins van de dorpen zijn gekant tegen goudwinning, uit vrees voor schade aan het milieu en kwikvervuiling van de rivieren. De dorpsbesturen verbieden vergaderingen over goudwinning. 

'Wij krijgen niet eens de kans om een presentatie voor de mensen te houden over wat wij van plan zijn, waardoor ze een weloverwogen besluit kunnen nemen. We willen kwikvrij mijnen, omdat we niet van plan zijn om ons eigen gebied te vernietigen', zegt Clint Boldewijn, coördinator van de belangengroep, vandaag, donderdag 26 april 2018, in de Ware Tijd.

Volgens hem heeft de University of Applied Science & Technology deskundigen voor kwikvrij mijnen die de groep kunnen bijstaan. Ook verkoopt Surmac machines, waarmee kwikvrij kan worden gemijnd. 'Als we een goed bedrijfsplan hebben, kunnen we geld vinden.'

Boldewijn zegt, dat een deel van de goudopbrengsten besteed zal worden aan landbouw- en toerismeprojecten in de dorpen. Volgens hem was met de kapiteins afgesproken dat hij een presentatie voor hen zou houden. 'Ik was al op de locatie en wachtte op hen, maar kreeg bericht dat ze niet meer over goud willen praten.'

De coördinator stelt dat de dorpsbesturen slechts aan de mensen vertellen dat de groep uit is op vernietiging van het gebied, waardoor er niet meer gejaagd en gevist kan worden. De dorpelingen krijgen volgens hem eenzijdige informatie. 'Het is belangrijk dat de gemeenschappen goed worden geïnformeerd. Mensen moeten weten waar het om gaat, ze behoren de feiten te kennen. Alleen op basis van de juiste informatie kan een goede mening gevormd worden', staat in een verklaring van de groep.

Het kan er bij de groepsleden niet in, dat ze ervan worden beschuldigd dat zij tweedracht zaaien. 'Het zijn juist de dorpsbesturen die voor spanningen zorgen, omdat ze niet de juiste informatie geven. Ze gooien alleen met modder naar ons.'

Kapitein Carlo Lewis van Apoera wil niet veel zeggen over de kwestie. 'We hebben geen geloof in de groep. De leden hebben ook geen respect; ze zeggen dat ze geen kapiteins of basya's nodig hebben om hun doel te bereiken.'

Het bestuur van Kabalebo verzet zich overigens al sinds 2014 tegen goudwinning in het gebied.

dinsdag 10 april 2018

Rust lijkt te zijn neergedaald rond Dreipada Poule na krutu

(Bron foto: NII)
Verschillende partijen maken afspraken over manier waarop in toekomst aan goudwinning wordt gedaan


Tijdens een krutu over de goudkwestie te Brokopondo zijn met de verschillende partijen afspraken gemaakt over de manier waarop in de toekomst aan goudwinning zal worden gedaan. De ontstane spanningen over de Dreipada Poule, tussen de dorpen Tapoeripa en Dreipada, zijn besproken en partijen zijn het erover eens, dat een structurele aanpak nodig is. Dit meldt het Nationaal  Informatie Instituut (NII) maandag 9 april 2018.

Districtscommissaris Kenya Pansa van Brokopondo is blij dat partijen respectvol met elkaar zijn omgegaan en dat er ruimte is om de fouten die zijn ingezien te corrigeren.

‘Na taki e seeka sani, a fasi fa un taki, da a waka mooi', zegt Kapitein Albert Dalen van Tapoeripa. Hij is blij dat het overleg vlot is verlopen en dat de afspraken duidelijk zijn.


De samenwerking is nieuw en partijen moeten daaraan wennen, zegt Winston Kentie woordvoerder van beide dorpen. Hij is de mening toegedaan, dat deze overeenkomst belangrijk is voor de komende generaties. Samen met de gemeenschap is gekozen voor een structurele oplossing.

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) geeft aan, dat er een blauwdruk is gemaakt hoe zaken aangepakt moeten worden.

Ten eerste zullen de activiteiten volledig stopgezet worden,
ten tweede moet de gemeenschap geordend worden, ondernemers moeten worden geïdentificeerd en mensen die aan goudwinning willen doen moeten geregistreerd worden en onder één paraplu geplaatst worden en
als derde zal er een sterke partij binnen de goudindustrie geïdentificeerd moeten worden die de activiteiten kan overzien.