zaterdag 24 juni 2017

Voorzitter Read van vakbond bij Rosebel zeer gebelgd over incident in de Roma-pit

'Rosebel en overheid moeten probleem van porknokkers eindelijk voor eens en voor altijd structureel oplossen'

'Als de veiligheid niet is gegarandeerd, zullen werknemers verbonden aan de RGWO het werk stopzetten'

24-06-2017  De Surinaamse Krant/Starnieuws


'Rosebel Gold Mines (RGM) en de overheid moeten het probleem van porknokkers nu eens eindelijk voor eens en voor altijd structureel oplossen, anders zullen de gevolgen in de naaste toekomst niet te overzien zien.' Woorden vandaag, zaterdag 24 juni 2017, op Starnieuws van voorzitter Lloyd Read van de Rosebel Goldmines Werknemers Organisatie (RGWO), die zeer gebelgd is over het incident in de Roma-pit.

'Als de veiligheid niet is gegarandeerd, zullen de werknemers verbonden aan de RGWO het werk stopzetten', zegt hij.

Ongeveer 100 gewapende illegale goudzoekers hebben dinsdagavond omstreeks zeven uur werknemers van het goudbedrijf aangevallen. Er zijn vier gewonden gevallen. Read is blij dat er geen doden zijn gevallen. Hij is echter zeer bezorgd dat de porknokkers nu gewapend opereren.

De bondsvoorzitter legt uit, dat het verwijderen van porknokkers door een detachement van de politie geassisteerd door manschappen van de Commissie Ordening Goudsector (COG) en de security van RGM eerder op de dag de oorzaak is geweest van de woede-uitbarsting bij de illegale goudzoekers. De aanwezige manschappen konden de groep illegalen niet aan en moesten op versterking wachten, vertelt Read.

De directie van RGM heeft gezegd dat de groep illegalen zich zeer agressief opstelde en er niet voor heeft geschroomd geweerschoten te lossen. 'De gevaarlijke situatie genoodzaakte de politie om waarschuwingsschoten te lossen. Hierbij is een goudzoeker in zijn been geraakt.'

De porknokkers hebben drie werknemers van het goudbedrijf verwond. Ze zijn bekogeld met stenen en hebben glassplinters in het gezicht en in de ogen gehad. De schade aan bedrijfseigendommen is enorm. De cabine van een graafmachine en een dozer zijn in brand gestoken. Ook de security post van de commissie (zie foto) is in brand gestoken.

De illegalen hebben de mijn omstreeks elf uur ’s avonds verlaten. RGM heeft de werkzaamheden in de Roma-mijn voorlopig stopgezet door de schade aan de machines.

Rosebel heeft laten weten dat Makamboa en de goudzoekers van Nieuw Koffiekamp niet betrokken zijn bij dit incident. De politie heeft twee aanhoudingen gepleegd. Bondsvoorzitter Read zegt dat er op dit moment een sterke bezetting van de politie op het bedrijfsterrein in Brokopondo is, waardoor de veiligheid van de medewerkers in de mijn voorlopig is gegarandeerd. De bond en de directie zullen vandaag enkele brandende vraagstukken, waaronder de veiligheid en de laatste drie punten van de collectieve arbeidsovereenkomst, bespreken.

donderdag 22 juni 2017

Illegale goudzoekers vallen werknemers aan van Rosebel/IAmGold

Drie werknemers Rosebel /IAmGold gewond geraakt


- Politie moet waarschuwingen lossen:  illegale goudzoeker in een been geraakt
- Enorme schade toegebracht aan materieel goudmijn

22-06-2017  De Surinaamse Krant/Starnieuws/NOS


Drie werknemers van Rosebel/IAmGold zijn gisteren gewond geraakt, nadat zij werden aangevallen door illegale goudzoekers. De politie heeft waarschuwingsschoten moeten lossen, waarbij een illegale goudzoeker in een been werd geraakt. De vier gewonden zijn opgenomen in een ziekenhuis. Daarnaast is er enorme schade toegebracht aan materieel van de goudmijn (zie foto's - Bron: IAmGold). 

Sharmila Jadnanansing, 'Director Legal and Corporate Affairs' van Rosebel, zegt vandaag, donderdag 22 juni 2017, in een reactie op Starnieuws, dat de emotionele en materiële schade enorm is. De medewerkers van het bedrijf zijn in hun gelaat geraakt door scherven. Er is ook met stenen naar hen gegooid. Zij hebben oogletsels opgelopen.

Het ging om ruim honderd agressieve illegale goudzoekers, die ook gewapend waren.

Toen de security van het bedrijf de illegalen ontdekte, werd meteen de politie gealarmeerd. Ook de Commissie Ordening Goudsector, die daar een post heeft, was ter plekke.

Voordat er echter versterking was, werd brandgesticht in productiemachines en andere objecten. De cabine van een graafmachine is compleet uitgebrand. Het vernietigen van de belangrijke machines betekent ook een terugval van de productie. 'Het gaat om speciale machines. Er staat niet een andere klaar om ingezet te worden', aldus Jadnanansing. De materiële en productieschade worden nog opgemaakt.

De maatschappij heeft politieversterking gevraagd. Dit is ook gehonoreerd. Met de regering zal worden nagegaan welke structurele maatregelen getroffen kunnen worden om de veiligheid van medewerkers en het bedrijf te garanderen.

Niet bekend is wat de ruim honderd agressieve illegale goudzoekers heeft bezield om op deze gewelddadige wijze tekeer te gaan....

IAmGold-woordvoerder Sandra Bihari tegenover de NOS: 'We weten nog niet wie de aanvallers zijn en ook niet wat de reden van hun actie is.'

Het is niet de eerste keer dat het onrustig is bij de mijn. Drie jaar geleden waren er rellen met inwoners uit het dorpje Nieuw Koffiekamp, de oorspronkelijke bewoners van het gebied. Maar Bihari vertelt dat het nu om een andere groep gaat. 'We zijn permanent in gesprek met de bewoners van Nieuw Koffiekamp en zij hebben ons verzekerd dat zij niet bij de aanval betrokken zijn', aldus Bihari.

De plaatselijke leider, Ludwich Wijnerman, bevestigt dat de inwoners van Nieuw Koffiekamp niet betrokken zijn bij de aanval. Hij betreurt de recente gebeurtenissen. 'Hier staan we helemaal buiten. De contacten met IAmGold zijn uitstekend, helemaal nu het bedrijf een deel van de concessie aan onze goudzoekers beschikbaar heeft gesteld', zegt Wijnerman. 'De mannen die dinsdag de aanval hebben uitgevoerd zijn illegale goudzoekers uit andere delen van Suriname die hier hun geluk komen beproeven.'

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

woensdag 21 juni 2017

Goudzoekers Nieuw Koffiekamp mogen twee jaar goud mijnen in East Trail Road, concessiegebied van IAmGold/Rosebel

'Een milieudeskundige zal hen begeleiden om het kwikgebruik te verminderen'


21-06-2017 De Surinaamse Krant/de Ware Tijd


Goudzoekers van Nieuw Koffiekamp, verenigd in Makamboa, mogen gedurende twee jaar goud mijnen in de East Trail Road, een concessiegebied van IAmGold/Rosebel Gold Mines (RGM). Dat zijn partijen een week geleden schriftelijk overeengekomen, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 21 juni 2017. 

'Er zijn voorwaarden in deze overeenkomst waarmee de goudzoekers uit de illegaliteit worden gehaald. Nakomen van de afspraken zal doorslaggevend zijn voor verdere samenwerking', zegt de minister van Regionale Ontwikkeling (RO), Edgar Dikan.

Bij het winnen van goud moeten de mensen rekening houden met milieuaspecten en er zal getracht worden om binnen een jaar het gebruik van kwik af te bouwen. Dat wordt een uitdaging voor de lokale goudzoekers, omdat ze gewoonlijk bij hun werkzaamheden kwik gebruiken. 'Een milieudeskundige zal hen begeleiden om het kwikgebruik te verminderen. Ze moeten hiervoor de benodigde machines aanschaffen', zegt Dikan.

Ook moeten de goudzoekers 10 procent van hun opbrengst storten in een ontwikkelingsfonds. Er zullen alleen zaken worden gedaan met ondernemingen die belasting betalen. Zowel de goudzoekers als de machines moeten geregistreerd worden. Ook komt er een taskforce van vertegenwoordigers van de Commissie Ordening Goudsector en de ministeries van RO en Natuurlijke Hulpbronnen om voor onder andere de veiligheid te zorgen.

Melleo Naana, coördinator van Makamboa, was volgens de Ware Tijd niet bereikbaar voor een reactie.

donderdag 15 juni 2017

Projectbestuur voor implementatie Minamata Verdrag ingesteld door NIMOS

NIMOS-directeur Cedric Nelom: 'Je weet dat onze industrie van kwik afhankelijk is'


'Beleid' gericht op uitbannen kwik is een beleid van pappen en nathouden

15-06-2017  De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname


Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) is gisteren overgegaan tot de installatie van het projectbestuur voor de drie projecten, die in de komende periode worden uitgevoerd. Dit geschiedt allemaal in het kader van de implementatie van het Minamata Verdrag

Het NIMOS wil met zowel publieke als private organisaties kijken naar hoe er projecten kunnen worden uitgevoerd om kwikverbruik uit te bannen. Er is al een adviesdocument ontwikkeld om de eventuele effecten van het verdrag op Suriname vast te stellen. 'Dat is iets wat wij samen met alle stakeholders hebben gemaakt. In dit kader willen wij verder gaan met de uitvoering van de projecten. Het projectbestuur wordt hoofdzakelijk belast met de ondersteuning en uitvoering van bijvoorbeeld het verzamelen van informatie in de sector, aanpassen van wetgeving, enzovoorts', stelt NIMOS-directeur Cedric Nelom vandaag, donderdag 15 juni 2017, in het Dagblad Suriname.

In de afgelopen periode hebben critici ook hun ongenoegen geuit over de wijze waarop beleidsmakers omgaan met het probleem van kwikvervuiling. Dat het een probleem is welke aanpak vergt, is al sinds jaar en dag bekend. Echter vinden critici, dat er behalve conferenties en installaties van commissies en werkgroepen, niet veel wordt gedaan richting de aanpak van het probleem. Een simpel voorbeeld is de vergunningsplicht bij de importen van kwik. Echter is opmerkelijk, dat in de boeken van het ministerie van Handel Industrie & Toerisme geen importen te zien zijn. Dit, terwijl het publieksgeheim is dat kwik wordt verbruikt bij vooral mijnbouwactiviteiten. Het is een teken van het feit dat kwik het land wel binnenkomt.

Nelom kijkt positief naar dit soort van kritiek. Het houdt hem in ieder geval scherp om te beseffen dat zaken verdere aanpak verdienen. Hij merkte bij de opening van de installatie concreet aan dat Suriname intussen al rond de 30 milieuverdragen heeft getekend, maar tot nu toe geen plan voor klaar heeft liggen.

'Wat zeker het geval moet zijn, is dat wij niet te hard van stapel moeten zijn. In het geval van het Minamata Verdrag wordt kwik geleidelijk aan uitgebannen. Het zal niet beschikbaar zijn. Je weet dat onze industrie daarvan afhankelijk is. Je moet het zodanig inrichten dat er daarmee ook rekening wordt gehouden. Je moet zaken goed in kaart brengen, plannen en uitvoeren', beweert Nelom.

Hij merkt hiernaast ook op, dat indien het verbruik van kwik wordt tegengegaan, het ook bekend moet zijn van waar het afkomstig is. 'Als je dat niet weet, zul je gewoon een wet aannemen. Het is verboden om kwik te verbruiken, maar je hebt het probleem niet opgelost. Dat moeten wij samen met de private sector oplossen. Dit milieu proberen wij te creëren met onze activiteiten', aldus Nelom.

De kleinschalige goudmijnbouw dient volgens het Ontwikkelingsplan 2017-2021 geformaliseerd te worden om de inkomsten voor de Staat te garanderen in de vorm van royalty’s en belastingen. Inspanningen dienen hierbij gericht te zijn op het uitbannen van kwikgebruik ten gunste van het milieu en de gezondheid van de burgers.

Ter informatie:

vrijdag 9 juni 2017

Overheid worstelt al jaren met kwik en uitbannen lukt maar niet

'Suriname verbiedt de import van kwik bij wet, maar niet het gebruik ervan'...

09-06-2016  De Surinaamse Krant/de Ware Tijd


Ondanks het bewezen gevaar van kwik voor de gezondheid van goudzoekers en burgers, zal het gebruik van deze gevaarlijke chemische stof nog lang niet stoppen in Suriname. 'Toen ik pas in dienst trad bij het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen keek ik naar dit probleem en dacht dat het wel op te lossen zou zijn binnen twee of drie jaren. Maar, het probleem is veel complexer', zegt Dave Abeleven, directeur van het ministerie, vandaag, vrijdag 9 juni 2017, in de Ware Tijd.

Hij vertegenwoordigde Suriname gisteren bij de aanvang van een regionale tweedaagse workshop met als thema 'Kwik-vrij goudwinning in de Guyana's: Actie nu vereist! '

Er nemen ook vertegenwoordigers uit Guyana en Frans-Guyana deel.

Het doel is volgens Laurens Gomes, vertegenwoordiger van het Wereld Natuurfonds Suriname (WWF Guianas), om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen om uiteindelijk het gebruik van deze gevaarlijke stof uit te bannen.

Abeleven legde in zijn presentatie uit, dat Suriname de import van kwik bij wet verbiedt, maar niet het gebruik ervan. De stof vindt zijn weg naar Suriname via onder andere Guyana waar de import legaal is. Dit zou een schoolvoorbeeld zijn van het gebrek aan afstemming tussen de Guyana's die in de kwik kwestie een gemeenschappelijk probleem hebben.

zaterdag 3 juni 2017

Samenleving krijgt inzage in welke concessies door wie worden beheerd

'De informatie zal eind juni online worden geplaatst'

03-06-2017  De Surinaamse Krant/de Ware Tijd


De samenleving krijgt weer inzage in welke concessies door wie worden beheerd. 'Verwachtbaar is dat eind juni de informatie online zal worden geplaatst.' Dit zei Dave Abeleven, directeur van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), gisteren, aldus vandaag, 3 juni 2017, de Ware Tijd. 'Wie de concessiehouders zijn, grootte en duur en als het voor exploratie of exploitatie is uitgegeven, alles zal openbaar zijn.'

Deze stap heeft te maken met het feit dat Suriname sinds kort lid is van het Transparantie Initiatief voor de Mijnbouw Industrieën (EITI, Extractive Industries Transparency Initiative). Landen die aan dit programma deelnemen zijn verplicht om jaarlijks gedetailleerde informatie te publiceren over hun mijnbouw activiteiten. Alle gegevens, inclusief volledige inzage in de inkomsten van het land, moeten gepubliceerd worden.

Suriname is er al mee begonnen, toen het ministerie vorige week cijfers publiceerde over de totale mijnbouwinkomsten van het land over 2016. Het doel daarbij is om middels transparantie corruptie te bestrijden. In ruil daarvoor komt Suriname op de internationale mijnbouwkaart, die de mogelijkheid vergroot om betrouwbare investeerders aan te trekken voor de mijnbouwsector.

Door de jaren heen is er veel te doen geweest in Suriname over de omstreden wijze waarop concessies door regeringen worden uitgegeven. De indruk heerst, dat politici en regeerders zichzelf, familie en vrienden vaak zegenen met concessies.

'Tijdens de Front-regering zijn er gedurende drie jaar gegevens gepubliceerd over de uitgifte van concessies en gronden. Dit heeft geleid tot veel ophef in de samenleving, omdat de media en de politiek dit hadden opgepakt. Er kwam een discussie op gang', herinnert VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien zich. Als een van de volksvertegenwoordigers die consequent eist dat de regering gedetailleerde informatie bekendmaakt over de uitgifte van concessies, is hij blij met de huidige actie van NH. De politicus benadrukt, dat hetzelfde ook moet gebeuren met de uitgifte van grond.

dinsdag 30 mei 2017

Gov’t Guyana says 20 camps observed at Kaieteur National Park / Illegal miners still in custody …villagers hold protest

Under serious threat

…Gov’t says 20 camps observed at Kaieteur National Park

In an effort to clampdown on mining in Protected Areas, the Government of Guyana says it has launched a joint services operation in the Kaieteur National Park (KNP), where the Protected Areas Commission (PAC) and the Guyana Defence Force (GDF) had discovered, through aerial reconnaissance, 20 illegal mining camps.
On Sunday, an operation by members of the joint services as well as personnel from the Guyana Geology and Mines Commission (GGMC) was launched, following an initial discovery of four active mines, one mine where activity was uncertain, and eight active camps inside the KNP by the PAC on February 16, 2017. Of the five mines, three had already been issued cease orders by the GGMC in 2014, with reinforcement actions as recent as 2016. Despite this and two site visits by the GGMC, following the issuance of the cease orders, at least two of the three mines still remained active, the Ministry of the Presidency said in a release.
A further reconnaissance by the GDF on May 5, 2017, less than three weeks ago, revealed that there were, at that time, 20 camps. At one site, there was evidence of water pollution and freshly exposed sand tailings, according to a report from the PAC. Commissioner of the PAC, Ms. Denise Fraser, in an invited comment, said illegal mining in the area has been taking place for a number of years despite repeated warnings. Predating the above mentioned cease orders there had been efforts in 2013 to end mining activity in the Park.
“What we have found is that in some areas where miners have been previously moved, they have gone back. So there is a need for strong actions so that a message can be sent. In 2013, five cease orders were issued by the GGMC to mining operators of mines within the Waratuk area, north-eastern boundary of the Park boundary. There were two site visits conducted by PAC and GGMC on August 10, 2014, when three mines and four camps were observed within the extreme north and north-eastern boundary of the park. This led to the issuance of three cease orders by the GGMC. In March, 2016, two flyovers were conducted by PAC and GGMC, which indicated that the mining had continued to persist within the Park boundaries. This led to the GGMC enforcement, which resulted in the seizure of 11 engines, eight dredges and an excavator,” Ms. Fraser said.
Aerial shots showing the presence of the mining camps and operations in the Kaieteur National Park
As a result of the raid on Sunday by the members of the joint services, five camps were searched and the persons present detained. It is reported that the dredge owners were not present during the time of the raid. Twenty-one persons have been detained by the Guyana Police Force (GPF) for illegal mining in the KNP. However, Ms. Fraser said that the PAC has been in contact with the Ministry of Natural Resources as well as the Ministry of Indigenous Peoples’ Affairs to ensure that the detainees have access to food and are taken care of while in custody. She noted that once released, the PAC will work with the Ministry of Indigenous Peoples’ Affairs to provide accommodation where necessary.
Minister of Natural Resources, Mr. Raphael Trotman, in an invited comment, said that the KNP is a national protected area and it is incumbent on the Government to send a strong message to those who are bent on breaking the law. The Minister noted that only last year six operators were removed from the area. “Last year, we sent a team in and it was during that exercise that we even lost a member of the Guyana Police Force after the boat he was travelling capsized, and yet we have persons returning to the Park and mining. The Government must, therefore, send a strong message to the individuals because it is a national protected area and part of our national patrimony,” Minister Trotman said.
Director of the Department of Environment, Ms. Ndibi Schwiers, also weighing in on the matter said that the KNP is Guyana’s oldest protected area, famed for the world-renowned Kaieteur Falls and its rich biodiversity. As Guyana continues to push ahead with the development of a ‘green’ economy and protection of its flora and fauna, Ms. Schwiers said that illegal mining can have debilitating effects on the economic and social well-being of the country as it is way more destructive on the environment than permitted mining as these unregulated miners are more ruthless in their operations.
“There is indiscriminate cutting of trees, which results in the loss of habitat and habitat fragmentation for the wildlife that inhabit the area. Specifically, birds and other wildlife that depend on the trees for their food, shelter and other forms of survival, perish. Illegal mining in the Kaieteur National Park also presents a plethora of problems for downstream communities that depend on the water for drinking and other purposes, through pollution of the water and unregulated use of chemicals to extract minerals,” she said.
Section Four of the Kaieteur National Park Act states, “It shall not be lawful for any person to enter into, travel or encamp within the park or to build any structure therein, or to hunt, chase, catch, shoot at, kill or otherwise disturb any animal or cut, pluck or gather any of the flora or interfere with or disturb the soil by mining or other operations within the park or to remove anything whatsoever from the park except in accordance with regulations made under this act. (2) Any person acting in contravention of any of the provisions of subsection (1) shall be liable on summary conviction to a fine of ninety-seven thousand five hundred dollars, and anything taken by such person from the park shall be forfeited.”
Further, according to the regulations made under the Mining Act 2005, Part XXVII Section 251 (1) (a), “No person shall conduct mining and quarrying activities in the following areas- (b) In specified nature reserves and parks where resource extraction is prohibited; (c) In buffer areas without express approval of the Commission and the notification of parties likely to be affected by the activity.”
Additionally, Section 122 of the Protected Areas Act 2011 states that “Any person, except persons under the Amerindian Act, who mines, quarries, drills or removes any minerals, stone, gravel, earth, sand, or other substances or prospects for such substance in a national protected area commits an offence under paragraph (a) of the Fourth Schedule.”
The Fourth Schedule (a) states “A fine of not less than ten thousand dollars nor more than fifty thousand dollars and (f) a fine of not less than five hundred thousand dollars nor more than two million dollars and one hundred thousand dollars per day for continuance of activity with imprisonment for five years for repeating activity after the second instance.”

Illegal miners still in custody …villagers hold protest

Residents of Chenapau, including children protest the arrests and detention of villagers on Sunday
VILLAGERS of Chenapau, Region Eight, on Monday protested the arrests and detention of fellow residents of the community by law enforcement officials on Sunday, even as those arrested remain in police custody.
According to Michael Mc Garrell of the Amerindian People’s Association (APA), a village meeting was held on Monday to discuss Sunday’s occurrences and it was there that the villagers decided to protest. Mc Garrell, who hails from Chenapau described the situation as “sad” and noted that many of those arrested have documentation permitting them to work in the area, described as “down river”.
He said too that the said persons have paid for claims and sell their minerals to the Guyana Gold Board, while adding that it is unfortunate that those in police custody remain detained. Many of the villagers, including children held placards which called on President David Granger to fulfill his promise of a ‘good life for all’.
A villager of Chenapau holds a placard on Monday
“The community has indicated that they will continue to fight…this will not be the end of this,” said Mc Garrell, who noted that the existing situation involving illegal mining within the Kaieteur National Park provides an opportunity for there to be stakeholder discussions on the how the park should be used and managed.
Meanwhile, Crime Chief Wendell Blanhum told Guyana Chronicle that the 21 persons who were arrested, while working on mining operations at Kaieteur National Park on Sunday have not yet been released. Blanhum said those who were transported to the city on Sunday afternoon up to press time were being interviewed by police at the Criminal Investigation Department (CID). “No one has been charged. We are now interviewing the persons who are in police custody,” Blanhum stated.
It was reported Monday that some 20 persons residing at Chenapau, Region Eight, had been arrested and transported to the capital city Sunday during a joint operation by the Guyana Defense Force (GDF) and the Guyana Geology and Mines Commission (GGMC), after they were found mining illegally at Kaieteur National Park.
Meanwhile, Director of Tourism, Donald Sinclair, called the Kaieteur National Park “Guyana’s signature attraction area,” which is set aside for the protection of Guyana’s biodiversity, and said Guyanese should be the last to think of spoiling the environs of Kaieteur Falls. The Kaieteur National Park is set aside as one of the Guyana’s protected areas and gold mining or any other mining there is prohibited. It is the home of Kaieteur Falls, the world’s highest one-drop waterfalls, which flows some 741 feet before making a single drop into its Gorge.
“The park is one of the oldest and most iconic Protected Areas of Guyana and was established in 1929,” the Guyana Chronicle reported Monday. Sinclair told the Guyana Chronicle that activities which encourage destruction are prohibited in any area which has been set aside as a National Park and has advised that strict control of activities be placed around the Kaieteur National Park. “It is a national park which means that some activities are prohibited and highly controlled. Those activities will have to be tightly controlled because of the effects…” Sinclair told the Guyana Chronicle.
A female resident of Chenapau holds a placard
He recalled in the past Kaieteur had been negatively impacted by upstream mining which had caused the country’s most prized flow of water to be polluted and discoloured. “Kaieteur in the past had been impacted by mining upstream…. Because of the special nature of the Kaieteur National Park, because of the special nature of it, illegal mining cannot be allowed. Illegal mining should not be allowed anywhere, because it is illegal,” Sinclair said.
On Sunday, Minister of Natural Resources, Raphael Trotman, confirmed that an operation took place at the Kaieteur National Park and that several persons — primarily workers — were arrested. It is the intention of the Ministry of Natural Resources to seize and, or disable all dredges found working in the area, Trotman asserted. “I am looking at seizing and/or disabling them,” he told the Guyana Chronicle, while explaining that there is no routine monitoring of the Kaieteur National Park areas as it is not a designated mining district.
Trotman explained that a few weeks ago it was observed that there was a resurgence of illegal mining at the Kaieteur National Park contrary to regulations. As such, a secret operation was planned to halt the operations at the behest of President David Granger, who has overarching responsibility for the environment. Sometime last year, GGMC officials had visited the area and stopped miners from operating in the protected area; those persons were warned and reaffirmed government’s strong objection to any kind of mining in the area. During that operation last year, a policeman lost his life when the boat in which he was travelling capsized. “Kaieteur is expected to be maintained as pristine place for protection of our bio-diversity, the Kaieteur National Park is part of the protected area, so a decision was taken to have a decisive operation to address the situation.”